Stortest människokroppen1

1115
Created on By Ozky

Människokropp stortest

1 / 27

Hjärtat och blodomloppet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 27

Andning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 27

Kroppens avfall. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 27

Andning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 27

Blodet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 27

Cell/Stamcell. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 27

Huden. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 27

Matspjälkning1 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 27

Kroppens näringsämnen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 27

Kroppens avfall. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 27

Huden. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 27

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 27

Människan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 27

Människan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 27

Cancer. Orsaker till att människor får cancer är:

16 / 27

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 27

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 27

Skelett och leder. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 27

Cell/Stamcell. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 27

Skelett och leder. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 27

Kroppens näringsämnen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 27

Muskler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

23 / 27

Blodet. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

24 / 27

Muskler. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

25 / 27

Hjärtat och blodomloppet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

26 / 27

Matspjälkning 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

27 / 27

Cancer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 34%

0%