Stortest Grundbiologi

1743
Created on By Ozky

Grundbiologi - Stortest

1 / 24

Vad är liv? Vilka eller vilket är exempel på något levande?

2 / 24

Djurrikets släktträd. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 24

Virus. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 24

Att dela in organismer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta.

5 / 24

Djurriket. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 24

Begreppet art. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 24

Vad är liv? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 24

Växter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 24

De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 24

Cellen. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

11 / 24

De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 24

De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 24

Begreppet art. Vad är sant och falskt om Carl von Linné?

14 / 24

Cellen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 24

Att dela in organismer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta.

16 / 24

Vad är liv? Vilka av följande punkter gäller för organismer?

17 / 24

Djurriket. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 24

Vad kan du om svampriket? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 24

Vad kan du om svampriket? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 24

De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 24

Växter. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 24

Cellen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

23 / 24

Virus. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

24 / 24

De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 34%

0%