Stortest Genetik

647
Created on By Ozky

Genetik stortest

1 / 31

Tabellen ovan visar hur könskromosomerna ärvs.  Xb är könskromosom med anlag för blödarsjuka. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 31

Kloning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 31

DNA-molekylens beståndsdelar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 31

Korsningsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Stort R (dominant anlag)kodar för svart päls. Litet r kodar för vit päls.

5 / 31

Mitos och Meios. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 31

Vad bestämmer kön? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 31

Korsningsschema. Skrattgropar i kinderna orsakas av en dominant gen. En kvinna med skrattgropar får barn med en man som inte har skrattgropar. Har deras barn skrattgropar eller inte? Bilden nedan är en ledtråd. Mamman kan ha två olika uppsättningar medan mannen bara en.

8 / 31

Korsningsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

  • Stort R (dominant anlag): Svart päls
  • Litet r (vikande anlag): Vit päls
  • Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 31

Mutationer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 31

Mer om genetiskt arv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 31

Genteknik och mat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 31

Vad bestämmer kön? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 31

Könsbundet arv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 31

Mer om genetiskt arv. Vilket eller vilka av följande egenskaper beror endast på ditt genetiska arv?

15 / 31

Mer om genteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 31

DNA-molekylens beståndsdelar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 31

Bioteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 31

Genetik - en kort historik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 31

Genteknik i polisens tjänst. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 31

DNA-molekylens beståndsdelar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 31

Du är dina proteiner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 31

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

23 / 31

Bioteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

24 / 31

DNA-molekylen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

25 / 31

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

26 / 31

Mutationer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

27 / 31

Genteknik och mat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

28 / 31

Mitos och Meios. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

29 / 31

Dominanta och recessiva anlag. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

30 / 31

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

31 / 31

Du är dina proteiner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 36%

0%