Stortest Evolution

402
Created on By Ozky

Evolution Stortest

1 / 17

Människans evolution 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 17

Naturligt urval. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 17

Livets uppkomst. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 17

Massdöd. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 17

Jordens historia 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 17

Jordens historia 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 17

Bevis för evolutionen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 17

Människans evolution 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 17

Mer om evolutionsteorin. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 17

Bevis för evolutionen 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 17

Människans evolution 3. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 17

Charles Darwin. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 17

Massdöd. Vad skulle hända med jordens ekosystem om människan genom ett trollslag försvann? Ett eller flera alternativ är rätt.

14 / 17

Jordens historia 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 17

Hur fungerar evolutionen? Hur fick giraffen sin långa hals? Vilket alternativ är mest korrekt?

16 / 17

Jordens historia 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 17

Hur fungerar evolutionen?

Isbjörnar och brunbjörnar är släkt. De har anpassats till olika klimat och bland annat fått olika päls och fettlager. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 29%

0%