Stortest Ekologi

1197
Created on By Ozky

Ekologi stortest

1 / 23

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 23

Ekologisk balans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 23

Ekosystem. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 23

Näringspyramiden. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

5 / 23

Ekosystem. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 23

Biologisk mångfald. Vad innebär biologisk mångfald?

7 / 23

Biotop havet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 23

Biotop skogen. I vilka “skikt” delas skogen in i när den ska undersökas?

9 / 23

Biologisk mångfald. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 23

Biotop havet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 23

Ekologiska begrepp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 23

Biotop sjön. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 23

Fotosyntes/Cellandning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 23

Biotop sjön. Vilka är de “zoner” som sjön delas in i när den ska undersökas?

15 / 23

Fotosyntes/Cellandning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 23

Ekologiska begrepp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 23

Biotop skogen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 23

Näringskedja/näringsväv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 23

Näringskedja/näringsväv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

20 / 23

Människans påverkan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 23

Kolets kretslopp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 23

Anpassning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

23 / 23

Konkurrens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

Your score is

The average score is 36%

0%