Nervsystemet – begrepp

Amputation

När en del av kroppen (arm, hand, for, ben) tas bort.    

Antidepressiva läkemedel

Ett läkemedel som lindrar depressioner.

Autism

En funktionsnedsättning som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor.

Autonoma nervsystemet

Det självständiga nervsystemet. Det sköter viktiga funktioner utan att du behöver tänka på dem.

Axon

Långa utskott på nervcellen som skickar vidare nervsignalen.

Blinda fläcken

En del av ögat där det inte finns några synceller. Härifrån går synnerven till hjärnan.

Båggång

En del av balanssinnet som registrerar om din kropp rör sig. 

Centrala nervsystemet

Hjärnan och ryggmärgen ingår i denna del av nervsystemet.

Dendrit

Kort utskott på nervcellen som tar emot nervsignalen.

Diagnosticera

Att bestämma vilken sjukdom en person är drabbad av.

EEG

Används för att undersöka hjärnans elektriska effektivitet.

Fantomsmärtor

Smärta som kommer från förlorade kroppsdelar.

Förlängda märgen

Den sista delen av hjärnstammen innan ryggmärgen börjar.

Glaskropp

En av ögats delar. Glaskroppen är det som finns inuti ögongloben och består av en genomskinlig gelé.

Gula fläcken

En av ögats delar. Den delen av ögat som ljusstrålarna fokuseras på för att du ska få en skarp bild. Här är koncentrationen av synceller som högst.

Hinnsäckar

En del av balanssinnet som registrerar din kropps position.

Hjärnbalk

Den del som binder samman höger och vänster hjärnhalva.

Hjärnbark

Storhjärnans yttersta lager. Här sker allt avancerat tänkande.

Hjärncentra

Område i hjärnan som är specialiserad på olika uppgifter i kroppen.

Hjärnhinna

Det finns tre stycken mellan kraniet och hjärnan. De skyddar mot stötar.

Hjärnkapacitet

Hjärnans storlek och effektivitet.

Hjärnlob

Hjärnan delas in i fyra av dessa. hjäss…, tinnings…, nack… och pann…

Hjärnstam

Sitter mellan ryggmärgen och mitthjärnan. Den styr över icke viljestyrda funktioner.

Hormon

En kemisk förening eller protein som fungerar som budbärare i kroppen.

Hormonsystem

Ett långsammare signalsystem i kroppen men ger ibland stora förändringar.

Hornhinna

En av ögats delar. Hornhinnan är ögats yttersta hinna och skyddar mot skräp och beröring.

Hypofysen

Ett organ som tillverkar hormon och styr över kroppens andra organ som tillverkar hormon.

Hypotalamus

Den sitter i mellanhjärnan och kontrollerar livsviktiga funktioner som hunger, törst och vätskebalans.

Hammaren, städet och stigbygeln.

De tre hörselbenen som finns i örat. Dessa förstärker ljudvågorna.

Hörselgång

Här färdas ljudvågorna i örat innan de når trumhinnan.

Hörselsnäcka

Här färdas ljudvågorna i örat innan de når trumhinnan.

Hörselsnäcka

Den del av örat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska signaler.

Inlärd reflex

Reflex som människan lär sig under livet till exempel cykla.

IQ

En förkortning för intelligenskvot. Ett sätt att mäta intelligens

Gallblåsa

I detta organ lagras gallan. Det sitter vid levern.

Korttidsminne

En del av ditt minne som kan hålla information en kort stund.

Kramp

Ofrivilliga och plötsliga sammandragning av muskler.

Kranium

Den del av skelettet som skyddar hjärnan.

Kroppssinne

Det talar om för oss var vi befinner oss i förhållande till omgivningen.

Körtel

Ett organ som producerar ämnen till exempel hormoner, sekret och svett.

Lillhjärnan

Koordinerar alla sinnesintryck. Ger kroppen mjuka rörelser. Sköter kroppens balans.

Långtidsminne

En del av minne som kommer ihåg händelser längre tid.

Läderhuden

Del av huden som finns mellan överhud och underhud. Här finns svettkörtlar, talgkörtlar, känselkroppar och många blodkärl.

Medfödd reflex

Reflex som människan kan när de föds till exempel sugreflexen.

Medvetande

Hjärnans förmåga att skapa och styra tankar.

Mellanhjärna

En del av hjärnan ovan hjärnstammen som innehåller flera små men viktiga delar till exempel hypofysen.

Membran

En tunn hinna av något slag. Membran kan vara biologiska eller tillverkade.

Motoriska impulser

En nervsignal som går från hjärnan till en muskel.

Myelinskida

Ett material delvis av fett som sitter runt nervcellens axon. Det isolerar och ökar hastigheten på nervsignalen.

Nervbana

Flera nervceller som sitter ihop.

Nervimpuls

En elektrisk signal som rör sig i nervbanan.

Nervsystem

Ett signalsystem i kroppen som får intryck av omgivningen och kan reagera snabbt.

Neuron

Ett annat ord för nervcell.

Närsynthet

Ett synfel som gör att du ser suddigt på långt håll.

Näthinna

En av ögats delar. Näthinnan finns på ögonglobens insida och är täckt med synceller. Den omvandlar ljuset till nervsignaler och skickar den informationen till hjärnan.

Papill

De finns på tungan. De ser ut som små prickar eller knottror.

Parasympatiska nervsystemet

Den del av det autonoma nervsystemet som används när kroppen tar det lugnt.

Perifera nervsystemet

Den del av nervsystemet som inte är hjärnan och ryggmärgen.

Pupill

En av ögats delar. Pupillen är det hål i ögat där ljuset åker in. Pupillen ser svart ut på människor.

Receptor

En mottagare av något. Till exempel fånga upp signalämnen i synapsen.

Reflex

En automatisk muskelrörelse i kroppen som aktiveras utan att först passera storhjärnan.

Regnbågshinna

En av ögats delar. Regnbågshinnan kallas också iris och bestämmer ögonfärgen.

Ryggmärg

Den finns inuti ryggraden. En motorväg för nervsystemet.

Savant

En funktionsnedsättning där personen också får övermänskliga minnesförmågor.

Sensoriska impulser

En nervsignal som går från ett sinne till hjärnan.

Signalsubstans

Ett kemiskt ämne som får nervimpulsen att åka vidare till nästa nervcell vid synapsen.

Sinnesceller

Specialiserade celler som finns i sinnesorgan och registrerar olika intryck.

Sinneshår

En typ av sinnesceller som till exempel finns i balanssinnet och öronsnäckan.

Sinnesorgan

Något av kroppens sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.

Smaklök

Smaksinnets sinnesceller. Sitter i tungans papiller.

Somatiska nervsystemet

Det viljestyrda nervsystemet. Du styr det med din vilja.

Stimuli

En retning eller signal som får sinnesorgan att reagera.

Storhjärna

Den största delen av hjärnan. Här sker allt avancerat tänkande. Den är indelad i lober.

Sympatiska nervsystemet

Den del av det autonoma nervsystemet som används när kroppen behöver aktiveras mycket. ACTION

Synaps

Kopplingen mellan två nervceller.

Synnerv

En av ögats delar. Synnerven transporterar de elektriska signalerna från ögat till hjärnan som tolkar dem.

Tappar och Stavar

Ögats sinnesceller. Tappar ser färg och stavar ser svartvitt.

Trumhinna

En del av örat som vibrerar i samma takt som det inkommande ljudet. Ljudvågorna förs sedan vidare in i örat och förstärks av hörselbenen.

Utskott

Något som sticker ut från en kropp.

Örontrumpet

En gång från mellanörat till svalget som jämnar ut lufttrycket.

Översynthet

Ett synfel som gör att du ser suddigt på nära håll. Översynthet kan ibland också kallas för långsynthet.