Mer om hjärnan – övningar

EEG

Används för att undersöka hjärnans elektriska effektivitet.

Stimuli

En retning eller signal som får sinnesorgan att reagera.

Diagnosticera

Att bestämma vilken sjukdom en person är drabbad av.

Medvetande

Hjärnans förmåga att skapa och styra tankar.

Hjärncentrum

Område i hjärnan som är specialiserad på olika uppgifter i kroppen.

Hjärnbark

Storhjärnans yttersta lager. Här sker allt avancerat tänkande.

Korttidsminne

En del av ditt minne som kan hålla information en kort stund.

Långtidsminne

En del av minne som kommer ihåg händelser längre tid.

Tinningslob

Den del av hjärnan som finns vid tinningarna.

Hjässlob

En del av hjärnan som sitter högst upp.

Synaps

Kopplingen mellan två nervceller.

135
Created on By Ozky

Mer om hjärnan

1 / 2

Mer om hjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Mer om hjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 56%

0%