Begrepp Människokroppen1

12 – fingertarm

Den första delen av tunntarmen. Här sker en stor del av sönderdelningen (spjälkningen) av maten.     

Alveol

Ett annat ord för lungblåsa. De finns i lungorna och här sker utbytet av koldioxid mot syre i blodet.

Aminosyror

Det som proteiner är uppbyggda av. Finns 20 olika slags.

Aorta

Stora kroppspulsåder. Den utgår från hjärtat och genom den pumpas syrerikt blod ut i kroppen.

Appendix

Den kallas även blindtarmsbihanget och är den del av blindtarmen som behöver opereras bort om den blir inflammerad.

Artär

Ett blodkärl med syrerikt blod från hjärtat (och syrefattigt blod om det kommer från lungorna).

Benmärg

Det är den porösa delen (i mitten) av ett ben. I gul benmärg tillverkas fett. I den röda benmärgen tillverkas blodceller.

Bindväv

En typ av vävnad som ger stöd och stadga åt organ, leder och muskler.

Blindtarm

Den finns i skarven mellan tunntarm och tjocktarm. Den saknar egentlig funktion och är en rest från människans evolution.

Blodplasma

En svagt gulaktig vätska som innehåller socker, protein, hormoner, fett och salter. Blodplasman är vätskan blodets innehåll löser sig i.

Blodplättar

En del av blodet. Den gör att sår slutar blöda. De hjälper blodet att koagulera vid en blödning.

Blodsocker

Det druvsocker som finns i blodet och som transporteras till kroppens celler.

Blodtryck

Blodtrycket mäts vid hjärtats sammandragning (undre tryck) och utvidgning (övre tryck). Ett vanligt värde är 120/60 mm Hg.

Bronker

Stora luftrör som börjar när luftstrupen där delar sig. Bronkerna delar sedan upp sig i mindre och mindre rör som slutar i lungblåsorna.

Bukspottskörtel

En körtel som tillverkar insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den tillverkar bukspott till tarmen för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet.

Cell

Den minsta levande delen av en organism.

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Syre + Druvsocker  -> Energi + Koldioxid + Vatten

Cellgift

En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.

Cellulosa

Ett slags kolhydrat som är uppbyggd av långa kedjor av druvsockermolekyler.

Coli-bakterier

De lever i tjocktarmen och äter en del av det som kroppen inte kan bryta ner samt tillverkar vissa vitaminer (vitamin B och K).

Diabetes

En sjukdom som ger en för hög nivå av socker i blodet.

Dialys

Att rena blodet med en apparat på sjukhuset när njurarna inte funkar tillräckligt bra.

Diskbråck

Uppstår när en disk (broskskiva) mellan ryggradens kotor gått sönder.

DNA

Den genetiska koden. Det är en kod som beskriver organismens utseende och uppbyggnad.

Druvsocker

Den minsta delen av ett kolhydrat. De behövs till cellandningen. De kallas även glukos.

Elakartad

Ett begrepp som används för tumörer. Elakartade tumörer kan växa in i andra organ och sprida sig till andra organ. Det kan vara livshotande.

Embryo

Den första delen i en människas liv. Från det att den bara är några celler stor till ungefär åtta veckor efter befruktningen.

Embryonal stamcell

En stamcell som kommer från ett embryo.

Enzym

Ett slags protein. De har många uppgifter i kroppen till exempel påskyndar de reaktioner i kroppen som att sönderdela mat. De är biologiska katalysatorer.

Fiberbunt

Många muskelfibrer (muskelceller) som samarbetar.

Fibrinogen

Ett protein i blodet som, tillsammans med blodplättar, hjälper till att få sår att sluta blöda.

Fickklaff

En slags dörr i hjärtat mellan de båda kamrarna och lungpulsådern och aorta.

Flimmerhår

Ett slags hår i halsen som hjälper till att transportera slem och partiklar mot svalget.

Galla

En gulgrön vätska som bildas av levern. Gallan behövs för att bryta ner fett i 12-fingertarmen.

Gallblåsa

I detta organ lagras gallan. Det sitter vid levern.

Godartad

Ett begrepp som används för tumörer. En godartad tumör eller utväxt växer på ett ställe utan att sprida sig.

Gommen

Väggen mellan munhålan och näshålan. Den bakre delen, gomseglet,  är mjuk och täpper till mot näsan när man sväljer.

Hemoglobin

Ett protein som finns i de röda blodkropparna. De transporterar runt syre till kroppens alla celler med hjälp av grundämnet järn.

Hormon

Speciella molekyler i kroppen som fungerar som budbärare mellan celler.

Hålven

De stora venerna med syrefattigt blod som går in i hjärtats högra förmak.

Insulin

Ett hormon som hjälper till med balansen av blodsocker i blodet.

Keratin

Det hornämne som hår, naglar, horn och fjädrar är uppbyggda av.

Koagulera

Så kallas det när vissa biologiska ämnen stelnar. Till exempel blod och protein.

Kolhydrater

Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsocker.

Kostfiber

Kolhydrater i kosten som kroppen inte kan bryta ner.

Kranskärl

De blodkärl som sitter på hjärtat och som ger det syre och näring.

Känselkropp

Ett slags nervceller i läderhuden som känner av kyla, värme, smärta och beröring.

Ledband

De kallas också ligament och ger stöd åt leder. De består av en slags bindväv.

Ledbrosk

Brosk mellan skelettbenen i en led så att de inte skaver mot varandra.

Ledkapsel

Det är själva kapseln eller skalet som finns runt en led.

Ledvätska

Smörjmedel för leden så att benen inte skaver mot varandra.

Lever

Ett organ i kroppen som sönderdelar gifter och lagrar socker. Här produceras galla till matspjälkningen.

Ligament

De kallas också ledband och ger stöd åt leder. De består av en slags bindväv.

Lilla kretsloppet

När syrefattigt blod rör sig från hjärtat upp till lungorna och återvänder som syrerikt blod till hjärtat.

Lungblåsa

Lungblåsorna finns i lungorna och här tar blodet upp nytt syre och lämnar koldioxid som lämnar kroppen. De kallas också alveoler.

Lungsäck

En säck som innehåller lungorna. Lungsäckens insida är fäst i lungorna och utsidan är fäst i mellangärdet och insidan på bröstkorgen.

Lymfsystemet

En viktig del av immunförsvaret och bekämpar infektioner. Det finns i närheten av kroppens blodkärl. Det samlar upp vätska (blod) som blodkärlen läcker och återför det.

Läderhud

En del av huden som finns mellan överhud och underhud. Här finns svettkörtlar, talgkörtlar, känselkroppar och många blodkärl.

Magsyra

Vätska i magsäcken med lågt pH som dödar bakterier som följer med maten ner.

Magsäck

Vätska i magsäcken med lågt pH som dödar de bakterier som följer med maten ner. Saltsyran gör det enklare att spjälka maten.

Mellangärde

En stor muskel i bukhålan som hjälper till med andningen. Den kallas också diafragma.

Metastaser

De kallas också dotterceller. De uppstår när en elakartad tumör släpper ifrån sig celler så att cancern börjar sprida sig och växa i andra delar av kroppen.

Mineral

Grundämnen i maten som är nödvändiga för kroppen.

Mitokondrie

En organell i cellen där cellandningen sker.

Mjölksyra

Det bildas i musklerna när de arbetar och inte får tillräckligt med syre.

Multiresistenta bakterier

Bakterier som inte tar skada av flera olika typer av antibiotikum.

Muskelfibrer

Ett annat ord för en muskelcell.

Mutation

En förändring i DNA som sker slumpmässigt till exempel vid celldelning eller på grund av strålning.

Mättat och omättat fett

Olika typer av fett. Mättat fett innehåller bara enkelbindningar och anses vara onyttigare än omättad fett som innehåller dubbel- och trippelbindningar.

Njure

Ett organ som sköter vätske- och saltbalansen i kroppen. Det filtrerar blodet och ser till att olämpliga ämnen kissas ut.

Organ

En del i kroppen som har en speciell form och funktion. Det är uppbyggd av olika typer av vävnader med specialiserade celler. Exempel på organ är: hjärta, lunga och njure.

Organell

En del av en cell med en särskild funktion. Jämför med din kropps organ.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Organsystem

När flera organ samarbetar kring en större uppgift i kroppen till exempel immunförsvaret eller matspjälkningen.

Pigment

Ett ämne som finns i överhuden och som skyddar oss mot solens UV-ljus genom att göra oss solbrända.

Protein

Ett näringsämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen. Exempel på protein är enzymer och många hormoner.

Ribosomer

En del av cellen (organell) där protein tillverkas. Cellens ”fabrik”.

Röda blodkroppar

En del av blodet som transporterar syre från hjärtat till kroppens alla cellen och koldioxid från alla cellerna till lungorna.

Saliv

Vätska i munnen som gör födan mer flytande. Den hjälper också till att sönderdela kolhydrater.

Segelklaff

En slags dörr i hjärtat mellan förmak och kammare.

Sena

En hård tråd av bindväv som fäster muskeln till skelettet.

Spjälka

Sönderdela. Ett ämne delas upp i dess beståndsdelar.

Spottkörtel

Den finns i munnen och tillverkar saliv.

Stamcell

En cell som inte bestämt sig vad den ska bli. Det finns embryonala och vuxna stamceller.

Stetoskop

Ett instrument som läkaren använder för att lyssna på hjärta och lungor.

Stora kretsloppet

När syrerikt blod transporteras från hjärtat ut i cellerna och sedan när syrefattigt blod transporteras tillbaka till hjärtat igen.

Stämband

Ett slags veck eller band i halsen som vibrerar och skapar ljud.

Stärkelse

Ett slags kolhydrat. De är uppbyggda av druvsockermolekylen. De finns i pasta, ris, och potatis.

Svalg

Hålrummet bakom munhålan och näshålan innan mat och luftstrupen.

Talgkörtel.

De finns i läderhuden och producerar ett fettämne som smörjer huden.

Tarmludd

Det finns i tunntarmen och ger tarmen en större yta så näringsämnen lättare tas upp av blodet.

Tjocktarm

Sista delen av matspjälkningen. Tjocktarmen är en meter lång. Här sugs vatten upp som återförs till blodomloppet.

Transplantera

Att byta ut ett organ i kroppen.

Tumör

När celler delar sig okontrollerat och en cellklump bildas.

Tunntarm

Den del av matspjälkningen där det mesta av näringsämnena tas upp av blodet. Den är ungefär 6 meter lång.

Underhud

Det understa lagret av huden. Här finns det fett.

Urinämne

Ett ämne som finns i urinen.

UV – strålning

En slags elektromagnetisk strålning. Gör att du blir solbränd.

Ven

Ett blodkärl med syrefattigt blod. (Undantaget är lungvenerna som innehåller syrerikt blod.)

Vita blodkroppar

En del av immunförsvaret. Det finns flera olika typer som har olika roller i immunförsvaret.

Vitamin

En kemisk förening som kroppen behöver för olika processer.

Vuxen stamcell

Stamceller som är mer specialiserade. De finns i olika organ och vävnader. Till exempel finns blodstamcellerna som tillverkar vita och röda blodkroppar.

Åderförkalkning

När det bildas fett och kalkavlagringar i blodkärlen som kan leda till blodpropp.

Ändtarm

Den sista delen av tjocktarmen. Den avslutas med anus.

Överhud

Den översta delen av huden. Ytterst är det döda hudceller. Under finns det pigment.