Begrepp Människokroppen1

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Människokroppen
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

12 – fingertarm

Den första delen av tunntarmen. Här sker en stor del av sönderdelningen (spjälkning) av maten.   

Aminosyror

Den del som proteiner är uppbyggda av. Finns 20 olika.

Aorta

Stora kroppspulsåder. Utgår från hjärtat. I den pumpas syrerikt blod ut i kroppen.

Appendix

Den del av blindtarmen som behöver opereras bort om den blir inflammerad.

Artär

Ett blodkärl med syrerikt blod.

Benmärg

Finns inuti ben i dess porösa del. I gul benmärg tillverkas fett. I den röd benmärgen tillverkas blodceller.

Bindväv

En typ av vävnad som ger stöd och stadga åt organ, leder och muskler.

Blodplasma

En svagt gulaktig vätska som innehåller socker, protein, hormoner, fett och salter. Blodplasman är vätskan blodets innehåll löser sig i.

Blindtarm

Finns i skarven mellan tunntarm och tjocktarm. Saknar egentligen funktion och är en rest från människans evolution.

Blodplättar

En del av blodet. Gör att sår slutar blöda. De koagulerar.

Blodtryck

Blodtrycket mäts vid hjärtats sammandragning (undre tryck) och utvidgning (övre tryck). En vanligt värde är 120/60 mm Hg.

Bronker

Stora luftrör från som börjar när luftstrupen delar sig. Bronkerna delar sedan upp sig i mindre och mindre rör.

Bukspottskörtel

En körtel som tillverkar insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den tillverkar bukspott till tarmen för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet.

Cell

Den minsta levande delen av en organism.

Cellandning

När syre och druvsocker omvandlas till energi, koldioxid och vatten i cellens mitokondrier.

Cellgift

En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.

Cellulosa

En slags kolhydrat. Består av en kedja av druvsockermolekyler.

Coli-bakterier

Bor i tjocktarmen och äter det som kroppen i kan bryta ner samt tillverka vissa vitaminer.

Dialys

Att rena blodet med en apparat på sjukhuset när ens njurar inte funkar tillräckligt bra.

Diskbråck

Uppstår när en disk (broskskiva) mellan ryggradens kotor gått sönder.

DNA

Den genetiska kod som finns i varje cell med cellkärna i kroppen.

Druvsocker

Den minsta delen av en kolhydrat. Behövs till cellandningen.

Embryo

Den absolut första delen i en organisms liv när den bara är några celler stor.

Enzym

Ett slags protein som har olika uppgifter i kroppen t. ex. påskynda kemiska reaktioner och sönderdela mat. 

Fibrogen

Ett protein i blodet som, tillsammans med blodplättar,  hjälper till att få sår att sluta blöda.

Fickklaff

En slags dörr i hjärtat mellan de båda kamrarna och lungpulsådern och aorta.

Flimmerhår

Ett slags hår i halsen som hjälper till att transportera slem och partiklar.

Gallblåsa

Ett organ vid levern som producerar galla. Gallan behövs för att bryta ner fett i 12-fingertarmen.

Gommen

Väggen mellan munhålan och näshålan. Den bakre delen, gomseglet,  är mjuk och täpper till mot näsan när man sväljer.

Hemoglobin

Det protein som finns i röda blodkroppar och som transporterar syre och koldioxid. Innehåller järn.

Hormon

Ett slags protein. Transporterar meddelanden i kroppen.

Hålven

De stora vener med syrefattigt blod som går in i hjärtats högra förmak.

Insulin

Ett hormon som hjälper till med balansen av blodsocker i blodet. Insulin är nyckeln när druvsocker ska ta sig in i cellen. 

Keratin

Det hornämne som hår, naglar, horn och fjädrar är uppbyggda av.

Koagulera

Ett begrepp som används när blod stelnar och när ägg kokas och blir hårda.

Kolhydrater

Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsocker.

Kostfiber

Ett annat ord för cellulosa när det finns i mat.

Kranskärl

De blodkärl som sitter på hjärtat och som ger det syre och näring.

Känselkropp

Ett slags nervceller i läderhuden som känner av kyla, värme, smärta, beröring.

Ledband

Kallas också ligament. Ger stöd åt leder. Består av en slags bindväv.

Ledkapsel

Är själva kapseln eller skalet som finns runt en led.

Ledbrosk

Brosk mellan skelettbenen i en led så de inte skaver mot varandra.

Ledvätska

Smörjmedel för leden så benen inte skaver mot varandra.

Lever

Ett organ i kroppen som sönderdelar gifter och lagrar socker. Här finns gallblåsan som producerar galla till matspjälkningen.

Lilla kretsloppet

När syrefattigt blod rör sig från hjärtat upp till lungorna och återvänder som syrerikt blod till hjärtat.

Lungblåsa

Lungblåsorna finns i lungorna och här tar blodet upp nytt syre och lämnar koldioxid som lämnar kroppen.

Lungsäck

Lungsäckens insida är fäst i lungorna och utsidan är fäst i mellangärdet och insidan på bröstkorgen.

Lymfsystemet

En viktig del av immunförsvaret och bekämpar infektioner. Finns i närheten av kroppens blodkärl. Samlar upp vätska (t .ex blod) och återför det till blodkärlen.

Läderhud

En del av huden som finns mellan överhud och underhud. Här finns svettkörtlar, talgkörtlar, känselkroppar och många blodkärl.

Magsyra

Vätska i magsäcken med lågt pH som dödar bakterier som följer med maten ner.

Magsäck

Organ i kroppen som är en del av matspjälkningen. Här finns magsyra som gör maten till smet. Här bryts proteiner ner.

Mellangärde

Kallas också diafragma. Stor muskel i bukhålan som hjälper till med andningen.

Metastaser

Kallas också dotterceller. Uppstår när en tumör släpper ifrån sig celler så att cancern börjar växa i andra delar av kroppen.

Mineral

Olika typer av grundämnen, ofta metaller, som är livsviktiga för kroppen.

Mitokondrie

En organell i cellen där cellandningen sker.

Mjölksyra

Bildas i musklerna när de arbetar och inte får tillräckligt med syre.

Fiberbunt (i muskler)

Många muskelfibrer (muskelceller) som samarbetar.

Mättat och omättat fett

Olika typer av fett. Mättat fett innehåller bara enkelbindningar och anses vara onyttigare. Kallas ibland för animaliskt fett.

Njure

Ett organ som sköter vätske- och saltbalansen i kroppen. Filtrerar blodet och ser till att olämpliga ämnen kissas ut.

Organ

En del i kroppen som har en speciell form och funktion. Uppbyggd av olika typer av vävnader med specialiserade celler t.ex hjärta, lungor, njure.

Organeller

Så kallas cellens delar t.ex. mitokondrie, ribosom, lysosom m.m.

Organism

Någonting som lever t.ex djur, bakterie, växt eller svamp.

Organsystem

När organ samarbetar t.ex. immunförsvaret eller matspjälkningen.

Pigment

Ett ämne som finns i överhuden som skyddar oss mot solens UV-ljus. Gör oss solbrända och ger huden en mörkare ton.

Protein

Ett ämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen och andra exempel på protein är enzymer och hormoner.

Ribosomer

En organell i cellen som bygger proteiner.

Röda blodkroppar

En del av blodet som transporterar syre och koldioxid från cellerna till lungorna.

Saliv

Vätska i munnen som gör födan mer flytande. Hjälper också till att sönderdela kolhydrater.

Segelklaff

En slags dörr i hjärtat mellan förmak och kammare.

Sena

En hård tråd av bindväv som fäster muskeln till skelettet.

Spjälka

Betyder sönderdela.

Spottkörtel

Finns i munnen och tillverkar saliv.

Stamcell

En cell som inte bestämt sig vad den ska bli. Finns embryonala och vuxna stamceller.

Stetoskop

Ett instrument som läkaren använder för att lyssna på hjärta och lungor.

Stora kretsloppet

När syrerikt blod transporteras från hjärtat ut i cellerna och sedan när syrefattigt blod transporteras tillbaka till hjärtat igen.

Stämband

Ett slags veck eller band i halsen som vibrerar och skapar ljud.

Stärkelse

En slags kolhydrat. Uppbyggd av druvsockermolekylen. Finns i pasta, ris, och potatis.

Svalg

Hålrummet bakom munhålan och näshålan innan mat och luftstrupen.

Talgkörtel.

Finns i läderhuden och producerar ett fettämne som smörjer huden.

Tarmludd

Finns i tunntarmen och ger tarmen en större yta så näringsämnen lättare sugs upp av blodet.

Tjocktarm

Sista delen av matspjälkningen. En meter lång. Här sugs vatten upp och återförs till blodet.

Tumör

När celler delar sig okontrollerat och en cellklump bildas.

Tunntarm

Den del av matspjälkningen där det mesta av näringsämnena tas upp av blodet. Ungefär 6 meter lång.

Underhud

Understa lagret av huden. Här finns det fett.

Urinämne

Ett ämne som finns i urinen.

Ven

Ett blodkärl med syrefattigt blod.

Vita blodkroppar

En del av immunförsvaret. Finns flera olika sorter.

Vitamin

En kemisk förening som kroppen behöver för olika processer.

Åderförkalkning

När det bildas fett och kalkavlagringar i blodkärlen som kan leda till blodpropp.

Ändtarm

Sista delen av tjocktarmen. Avslutas med anus.

Överhud

Översta delen av huden. Ytterst är det döda hudceller. Under finns pigment.