Lukt och smak – övningar

Receptor

En mottagare av något. Till exempel fånga upp signalämnen i synapsen.

Papill

De finns på tungan. De ser ut som små prickar eller knottror.

Smaklök

Smaksinnets sinnesceller. De sitter i tungans papiller.

Hjärnstammen

Den sitter mellan ryggmärgen och mitthjärnan. Den styr över icke viljestyrda funktioner.

158
Created on By Ozky

Lukt och smaksinne

1 / 2

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 65%

0%