Lukt och smak – övningar

Receptor

En mottagare av något. Till exempel fånga upp signalämnen i synapsen.

Papill

De finns på tungan. De ser ut som små prickar eller knottror.

Smaklök

Smaksinnets sinnesceller. De sitter i tungans papiller.

Hjärnstammen

Den sitter mellan ryggmärgen och mitthjärnan. Den styr över icke viljestyrda funktioner.

Lukt och smak

Genetik -en kort historik