Hjärnans delar

Mellanhjärna

En del av hjärnan ovan hjärnstammen som innehåller flera små men viktiga delar till exempel hypofysen.

Hypofysen

Ett organ som tillverkar hormon och styr över kroppens andra organ som tillverkar hormon.

Lillhjärna

Koordinerar alla sinnesintryck. Ger kroppen mjuka rörelser. Sköter kroppens balans.

Hjärnstam

Reglerar icke viljestyrda funktioner såsom vår andning, vårt blodtryck, ögonblinkningar och vår hjärtrytm. (Det autonoma nervsystemet)

Förlängda märgen

Den sista delen av hjärnstammen innan ryggmärgen börjar.

Ryggmärg

Den finns inuti ryggraden. En motorväg för nervsystemet.

Reflex

En automatisk händelse som aktiveras utan att först passera storhjärnan.

Inlärd reflex

Reflex som människan lär sig under livet till exempel cykla.

Medfödd reflex

Reflex som människan kan när de föds till exempel sugreflexen.

241
Created on By Ozky

Hjärnans delar

1 / 2

Hjärnans delar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

2 / 2

Hjärnans delar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

Your score is

The average score is 58%

0%