Deltest1 människokroppen1

1719
Created on By Ozky

Människokroppen deltest 1

1 / 13

Matspjälkning 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 13

Cell/Stamcell. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 13

Människan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 13

Cancer. Orsaker till att människor får cancer är:

5 / 13

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 13

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 13

Cancer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 13

Kroppens näringsämnen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 13

Cell/Stamcell. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 13

Matspjälkningen 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 13

Kroppens näringsämnen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 13

Matspjälkning1 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 13

Människan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 31%

0%