Deltest Nervsystemet 2

185
Created on By Ozky

Nervsystemet deltest2

1 / 12

Nervsystemets sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Hörsel och balans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 12

Hormoner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

6 / 12

Ögat och synen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 12

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

8 / 12

Hörsel och balans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 12

Ögat och synen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Hormoner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Nervsystemets sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 42%

0%