Deltest grundbiologi 1

4233
Created on By Ozky

Grundbiologi - Deltest1

1 / 12

Begreppet art. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Att dela in organismer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta.

4 / 12

Vad är liv? Vilka eller vilket är exempel på något levande?

5 / 12

Att dela in organismer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta.

6 / 12

Cellen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 12

Cellen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Begreppet art. Vad är sant och falskt om Carl von Linné?

9 / 12

Cellen. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

10 / 12

Vad är liv? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Vad är liv? Vilka av följande punkter gäller för organismer?

Your score is

The average score is 31%

0%