Deltest Att bli sjuk

1071
Created on By Ozky

Att bli sjuk - Stortest

1 / 8

Vanliga sjukdomar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

2 / 8

Immunförsvaret. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 8

Att bli sjuk 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 8

Att bli sjuk 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekt?

5 / 8

Immunförsvaret. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 8

Att bli sjuk 2. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 8

Att bli sjuk 1. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 8

Vanliga sjukdomar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

Your score is

The average score is 46%

0%