Begrepp sjukdom

Allergiterapi

En behandling för att bota allergi. Den går ut på att långsamt utsättas för det ämne du är allergisk för.    

Antibiotika

Ett annat ord för lungblåsa. De finns i lungorna och här sker utbytet av koldioxid mot syre i blodet.

Antikropp

Det som proteiner är uppbyggda av. Finns 20 olika slags.

Autoimmun sjukdom

Stora kroppspulsåder. Den utgår från hjärtat och genom den pumpas syrerikt blod ut i kroppen.

Diabetes

Den kallas även blindtarmsbihanget och är den del av blindtarmen som behöver opereras bort om den blir inflammerad.

Diagnos

Ett blodkärl med syrerikt blod från hjärtat (och syrefattigt blod om det kommer från lungorna).

Epedemi

Det är den porösa delen (i mitten) av ett ben. I gul benmärg tillverkas fett. I den röda benmärgen tillverkas blodceller.

Hypotes

En typ av vävnad som ger stöd och stadga åt organ, leder och muskler.

Immunförsvar

Den finns i skarven mellan tunntarm och tjocktarm. Den saknar egentlig funktion och är en rest från människans evolution.

Infektion

En svagt gulaktig vätska som innehåller socker, protein, hormoner, fett och salter. Blodplasman är vätskan blodets innehåll löser sig i.

Inflammation

Finns i skarven mellan tunntarm och tjocktarm. Saknar egentligen funktion och är en rest från människans evolution.

Inkubationstid

En svagt gulaktig vätska som innehåller socker, protein, hormoner, fett och salter. Blodplasman är vätskan blodets innehåll löser sig i.

Medfödda immunförsvaret

En del av blodet. Den gör att sår slutar blöda. De hjälper blodet att koagulera vid en blödning.

Multiresistenta bakterier

Det druvsocker som finns i blodet och som transporteras till kroppens celler.

Pandemi

Blodtrycket mäts vid hjärtats sammandragning (undre tryck) och utvidgning (övre tryck). Ett vanligt värde är 120/60 mm Hg.

Penicillin

Stora luftrör som börjar när luftstrupen där delar sig. Bronkerna delar sedan upp sig i mindre och mindre rör som slutar i lungblåsorna.

Specifika immunförsvaret

En körtel som tillverkar insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den tillverkar bukspott till tarmen för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet.

Symptom

Den minsta levande delen av en organism.

Syndrom

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Syre + Druvsocker  -> Energi + Koldioxid + Vatten

Vaccin

En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.

Var

Ett slags kolhydrat som är uppbyggd av långa kedjor av druvsockermolekyler.

Vita blodkroppar

De lever i tjocktarmen och äter en del av det som kroppen inte kan bryta ner samt tillverkar vissa vitaminer (vitamin B och K).