Begrepp sjukdom

Allergiterapi

En behandling för att bota allergi. Den går ut på att långsamt utsättas för det ämne du är allergisk för.    

Antibiotika

Ett samlingsnamn för läkemedel som dödar bakterier.

Antikropp

En typ av vit blodkropp. Det fäster på skadeämnet (bakterie, virus m.m) så andra vita blodceller kan eliminera det.

Autoimmun sjukdom

En sjukdom som beror på att kroppens immunförsvar ger sig på den egna kroppen.

Diabetes

En sjukdom som ger en för hög sockernivå i blodet.

Diagnos

Att identifiera vilken sjukdom en person drabbats av.

Epedemi

En sjukdom som sprider sig snabbt mellan människor.

Hypotes

En gissning på vad du tror ska hända vid ett experiment.

Immunförsvar

Kroppens eget försvar mot bakterier, virus och andra organismer som orsakar sjukdomar.

Infektion

När huden går sönder och/eller att du på något annat sätt får in bakterier, svamp eller virus i kroppen.

Inflammation

Kroppens reaktion vid en infektion. Ett inflammerat område blir rött, svullet, ömt och varmt.

Inkubationstid

Tiden mellan att du blir smittad och att sjukdomen bryter ut.

Medfödda immunförsvaret

Det aktiveras omedelbart vid en infektion. Det medfödda immunförsvaret tar hand om de vanligaste mikroorganismerna.

Multiresistenta bakterier

Bakterier som inte tar skada av flera olika typer av antibiotika.

Pandemi

En epidemi som sprider sig över stora delar av världen.

Penicillin

En typ av antibiotika. Det dödar bakterier.

Specifika immunförsvaret

Identifierar och attackerar okända ämnen i kroppen. Det specifika immunförsvaret minns också mikroorganismer som orsakat sjukdomar du haft tidigare och kan därför snabbt agera mot dessa.

Symptom

Ett kännetecken på en sjukdom eller näringsbrist hos organismer.

Syndrom

En samling symptom som uppträder tillsammans.

Vaccin

Ett sätt att skydda sig mot vissa sjukdomar. Genom vaccinationen utsätts man för en svag variant av sjukdomen vilket gör att kroppens immunförsvar lär sig känna igen den.

Var

Ett vit-gult eller gult slem som bildas vid en infektion. Var består till största delen av döda vita blodkroppar som ätit upp och på så vis dödat det främmande ämnet.

Vita blodkroppar

Kroppens försvarsceller.