Begrepp Grundbiologi

Arkebakterier (arkeér)

En av jordens första (och enklaste) organismer. Saknar cellkärna och klarar extrema miljöer.  

Art

En unik sorts organism. t. ex maskros, fingersvamp eller grävling. Om två organismer kan få barn som i sin tur kan få barn är de i samma art.

Bacill

En typ av bakterie som är stavformade.

Bakterie

En av de första och enklaste organismerna på jorden.
Saknar cellkärna.

Biosfär

Det område på jorden där det finns liv. Från djupt ner i havet till högt upp i atmosfären.

Cell

Den minsta enheten (delen) av något levande. Allt levande är uppbyggt av celler.

Cellandning

Den kemiska reaktion när kroppen omvandlar socker till energi. Det krävs syre och bildas koldioxid och vatten.

Cellkärna

Finns i cellen hos växter, djur och svampar. Här finns dna.

Cellmembran

Cellens skal. Skyddar mot oönskade ämnen. Släpper in saker cellen behöver och skickar ut avfall.

Cellplasma

Vätskan som fyller ut inuti cellen. Innehåller vatten, salter, protein och andra saker. Kallas också cytoplasma.

Cellvägg

Ett skal runt cellen hos svampceller och växtceller. Ger mer stadga och stabilitet.

Djurcell

En celltyp hos djur. Har cellmembran men ingen cellvägg. Har cellkärna men inget klorofyll.

DNA

Den genetiska koden. Har finns en beskrivning för hur organismen ser ut.

Exoskelett

Ett skelett som sitter utanpå kroppen. Finns hos insekter och andra leddjur.

Fasettögon

En typ av öga som finns hos insekter.

Fertil

Ett djur som har möjlighet att få barn.

Flercellig

Organismen består av flera ihopsatta celler som samarbetar.

Fotosyntes

Den kemiska reaktion som göra att växter kan omvandla solljus till energi.

Fruktkropp

Den del av svampen som finns ovanför jorden och som plockas på svamppromenaden.

Fröväxt

En växt som har frön.

Fullständig förvandling

Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg-larv-puppa-insekt.

Hybrid

En korsning mellan två olika arter.

Hyf

En svamptråd. Finns under marken. Bildar mycel.

Klassificera

Att bestämma vilken art en organism är.

Klorofyll

Det gröna ämne i växter som gör fotosyntesen möjlig.

Kloroplaster

Den del i cellen (organell) där klorofyllet finns.

Kocker

En slags bakterie. Är runda.

Kärl

De rör i växter som gör det möjligt att transportera vatten.

Lysosom

En del av cellen som hjälper till med städningen, alltså bryter ner oönskade ämnen.

Hemoglobin

Det protein som finns i röda blodkroppar och som transporterar syre och koldioxid. Innehåller järn.

Mitokondrie

En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas sockret till energi.

Mycel

Ett nätverk av svamptrådar under marken.

Nymf

En del av en insekts liv. Hos insekter med ofullständig förvandling kallas små insekter för nymf.

Ofullständig förvandling

Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg – liten insekt (nymf) – stor insekt.

Organell

En del av en cell med en särskild funktion. Jämför med din kropps organ.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Parasit

En organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av parasiter.

Punktögon

En slags ögon hos leddjur t.ex. spindlar och insekter.

Ribosom

En del av cellen. Cellens fabriker. Här tillverkas proteiner.

Saprofyt

En organism som är en speciell typ av nedbrytare. Lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.

Släktträd

Ett sätt att med en bild organisera hur organismer är släkt med varandra.

Specialiserad cell

En cell i organismen som har en speciell funktion. t. ex. hjärncell, fettcell eller nervcell.

Spirill

En slags bakterie. Ofta platta och långsmala.

Sporer

Ett hårt skal. Bakterier kan sluta sig i sporer när miljön blir för otrevlig. En stor del av växter förökar sig med sporer. Deras frön kallas sporer.

Sporväxt

En växt som förökar sig med sporer.

Steril

Att inte ha biologisk möjlighet att få barn.

Svampcell

En celltyp. Svampceller har cellväggar men saknar klorofyll. De har cellkärna.

Symbios

En organism som måste samarbeta med andra organismer för att överleva.

Systematik

Att organisera organismer i olika grupper efter släktskap. Kallas också taxonomi.

Magsyra

Vätska i magsäcken med lågt pH som dödar bakterier som följer med maten ner.

Taxonomi

Att organisera organismer i olika grupper efter släktskap. Kallas också systematik.

Trakeér

Används av leddjur för att kunna andas.

Urdjur

Encellig organism. Amöbor och toffeldjur är urdjur.

Utskott

Något som sticker ut på en organism. t.ex vissa mikroorganismer har utskott för att kunna röra sig.

Växt

En organism med växtceller.

Växtcell

En celltyp. Har cellvägg, cellkärna och klorofyll.

Ämnesomsättning

Kallas det när mat passerar genom en organism så den får energi.

Virus

Något som kan leva i en annan organism annars är virus helt utan liv.

Elektronmikroskop

Ett mikroskop som kan förstora extremt mycket.

Antibiotika

Ett samlingsnamn för läkemedel som stoppar bakterier t.ex. pencillin.

Vaccinera

En liten dos av en sjukdom sprutas in i kroppen så att den kan förbereda försvaret mot den.