Begrepp Evolution

Aminosyror

De bygger upp proteiner. Finns 20 st olika. 

Anpassning

Att organismer förändrar sig efter naturens förutsättningar så att den har bättre chans att överleva.

Australopithecus

En av de första människoliknande varelser. Arten fanns för fem miljoner år sedan.

Avkomma

Så kallas barn hos djur.

Blågröna alger

Kallas även cyanobakterier. Är en slags bakterier med fotosyntes.

Den saknade länken

En gemensam urfader hos två skilda arter som inte har hittats som fossil.

DNA

Den genetiska koden som finns i cellerna.

Ekosystem

En avgränsat område i naturen där djur och växter samspelar med varandra.

Evolutionslära

Den vetenskapliga teorin om hur allt liv uppstått och utvecklats på jorden.

Fossil

Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.

Fotosyntes

Den kemiska reaktionen som göra att växter kan ta till vara på solens energi.

Hominid

En grupp (familj) inom systematiken där människoaporna finns. Människa, gorilla, schimpans och orangutang.

Homo

Ett släkte inom systematiken där människan finns. Människan är den enda arten i detta släkte som lever idag.

Homo Erectus.

En utdöd förfader till människan. Den har existerat längst på jorden av alla människoarter.

Homo Florensis

En utdöd människosort som var en meter höga. Dog ut för 12000 år sedan.

Homo Habilis

En tidig och utdöd människovariant. Troligtvis inte människans förfader. Behärskade elden.

Homo Sapiens

Dagens människa.

Intelligent design

En icke vetenskaplig teori om att ett högre väsen skapat alla organismer.

Jordens tidsåldrar

Jorden delas in i fyra tidsåldrar. Urtid, forntid, medeltid och nutid.

Konkurrens (ekologi)

En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.

Kontinentaldrift

Kontinenterna rör sig. I början satt de ihop i en enda.

Kreationism

Kallas människor från olika religioner som inte tror på den vetenskapliga evolutionsteorin.

Massdöd

Så kallas de tillfällen i jordens historia då väldigt många arter dött ut samtidigt.

Mutation

En slumpmässig förändring i DNA som kan förändra organismen. Detta är en av evolutionens förutsättningar.

Naturligt urval

De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener.

Neandertalare

En människotyp som var mest lik dagens människa. Troligtvis har det skett en del förökning mellan arterna.

Ozon

En gas (O3) högt upp i atmosfären som skyddar hos mot farlig UV-strålning.

Primat

En ordning inom systematiken där, förutom människan, finns apor, halvapor och lemurer.

Protein

Bygger upp kroppen. Består av aminosyror.

Samevolution

När två arter utvecklats parallellt eftersom de är beroende av varandra på något sätt.

Sedimentära bergarter

Bergart som uppstått genom att sand, lera eller gamla korallrev har packats och under lång tid tryckts ihop. I dessa finns många fossil.

Sexuell förökning

Förökning som sker genom en hona och en hane. Detta ger en stor genetisk variation hos avkomman.

Sporväxt

En växt som förökar sig med sporer.

Taxonomi

Kallas också systematik. Ett system för att sortera organismer.

Variation

Att individerna inom ett art är lite olika varandra.